logo
  • Hình ảnh của Complete TOEIC Reading Comprehension

Complete TOEIC Reading Comprehension

Tác giả
Young Soo Lee
212.000 ₫

Test 2

Test 3

Test 8

Contents:

Test 5

Test 1

Test 7

Mời các bạn đón đọc!

Test 9

Scripts & Answers

Answer Key

Test 4

Test 6

Test 10

Answer Sheets

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Complete TOEIC Reading Comprehension ra nghiên cứu