logo
  • Hình ảnh của Có Bác Mãi Trong Tim

Có Bác Mãi Trong Tim

Tác giả
Nhiều Tác Giả
24.500 ₫

Những tình cảm đó không chỉ nói lên lòng yêu thương Bác Hồ vô hạn, niềm tin tưởng vững chắc vào sự nghiệp cách mạng mà còn góp phần giải đáp nguyên nhân toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Làm ơn hãy giúp chúng tôi ..

Cuốn sách Có Bác mãi trong tim chia sẻ một phần những ký ức đáng trân trọng và nể phục đó, tái hiện những năm tháng không quên của những người tù chính trị luôn vững lòng hướng về Đảng, vềBác Hồ khi đối mặt với quân thù để bảo vệ khí tiết và ngay cả trong những giờ phút đối mặt cận kề cái chết.

Có biết bao nhiêu câu chuyện của những người tù Côn Đảo hướng về Bác Hồ kính yêu mà không sử sách nào có thể ghi lại hết được, Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành.. Rất nhiều người khi bị địch bắt giam trong xà lim, chuồng cọp đã tưởng tượng ra hình ảnh của Bác Hồ và vẽ ảnh Bác bằng chính những giọt máu của mình, Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành.. Có những bức hình tuy không giống Bác, nhưng các chiến sĩ tử tù vẫn tin là Bác và đặt vào đó cả lòng kính yêu, ngưỡng vọng của mình. Điềuđó không đúng sự thật..

Có Bác Mãi Trong Tim

Tóm tắt nội dung

Có Bác mãi trong tim như một lời thề, như một niềm tin, như một bài ca mãi còn vang vọng từ Côn Đảo năm xưa cho đến tận hôm nay, và mãi muôn đời sau. Làm thế nào bây giờ?.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Có Bác Mãi Trong Tim ra đọc