logo
  • Hình ảnh của Chinh Phục Câu Hỏi Lí Thuyết Vật Lí Theo Chủ Đề (Ôn Thi THPT Quốc Gia)

Chinh Phục Câu Hỏi Lí Thuyết Vật Lí Theo Chủ Đề (Ôn Thi THPT Quốc Gia)

Tác giả
Ts. Trần Văn Lượng
112.500 ₫

Nội dung sách bám sát chương trình THPT, nhất là năm lớp 12. Làm gì có chuyện đó..

Cuốn sách Chinh Phục Câu Hỏi Lí Thuyết Vật Lí Theo Chủ Đề (Ôn Thi THPT Quốc Gia) bao gồm phần hệ thống lại kiến thức, các đề thi trắc nghiệm, cách giải chi tiết giúp các em học sinh ôn lại kiến thức đã học. Ôi. thật tốt làm sao!.

Đây thực sự là cuốn sách bổ ích cho các em học sinh trong quá trình học tập cũng như ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới đạt được kết quả cao. Không lạ lắm!.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Chinh Phục Câu Hỏi Lí Thuyết Vật Lí Theo Chủ Đề (Ôn Thi THPT Quốc Gia) ra nghiên cứu