logo
  • Hình ảnh của Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Quản Lý Sự Thay Đổi

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Quản Lý Sự Thay Đổi

Tác giả
Robert Heller
17.000 ₫

Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách phân tích thông tin,  đón đầu những xu thế thay đổi để nhanh chống thích nghi và khẳng định vị thế trong kinh doanh của mình. Hãy nghĩ cho kĩ đi!.

Những minh họa và lời gợi ý cùng những ví dụ cụ thể khai thác mọi khía cạnh khác nhau của quá trình quản lý sự thay đổi. Không thể kiểm soát được mọi việc..

Bạn có thể xem Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Quản Lý Sự Thay Đổi khi đang ở công ty nào đó không?