logo
  • Hình ảnh của Cái Dũng Của Thánh Nhân

Cái Dũng Của Thánh Nhân

Tác giả
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
32.000 ₫

Cái Dũng Của Thánh Nhân của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đề cập đến cách ứng xử của con người trong xã hội và các phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời. Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại.

Cái Dũng Của Thánh Nhân

Bạn có thể xem Cái Dũng Của Thánh Nhân khi đang ở trung tâm giáo dục thường xuyên nào đó không?