logo
  • Hình ảnh của Building Skills For The TOEFL IBT (Kèm 8 CD)

Building Skills For The TOEFL IBT (Kèm 8 CD)

Tác giả
Adam Worcester
291.000 ₫

Building Skills For The TOEFL IBT (Kèm 8 CD)

Building Skills For The Toefl IBT is the first step in a graed test preparation course designed to hone the test-talking skills required of students who will take the TOEFL iBT administered bt ETS, Woa, hôm nay chúng ta gặp nhau đúng không ?. In addition to familiarizing students with innovative question types found on the TOEFL iBT, this course provides tips and strategies for each of the four skill-based test section: reading, listening, speaking, and writing. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?.

Bạn có thể đọc Building Skills For The TOEFL IBT (Kèm 8 CD) khi đang ở câu lạc bộ tiếng anh nào đó không?