logo
  • Hình ảnh của Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Tác giả
4.500 ₫

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Bảng thể hiện quy luật biến đổi trong bảng tuần hoàn, được trình bày rõ ràng, dễ tra cứu, Cũng đẹp mà nhỉ?. Bảng này cập nhật đầy đủ thông tin gồm có số hiệu nguyên tử, khối lượng, ký hiệu nguyên tử, độ âm điện và đặc tính các nguyên tố.

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu đọc Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học này vậy.