logo
  • Hình ảnh của Bài Tập Tiếng Anh 9

Bài Tập Tiếng Anh 9

Tác giả
Nguyễn Bảo Trang (Ph. D)
34.300 ₫

Bài Tập Tiếng Anh 9 được biên soạn theo nội dung và chương trình SGK Tiếng Anh 9, Không cần đâu. Tập sách ra đời giúp học sinh củng cố kiến thức ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Anh với những bài học cơ bản và nâng cao. Chưa buông xuôi nếu chưa tìm ra cách giải quyết..

Bạn có thể đọc Bài Tập Tiếng Anh 9 khi đang làm muốn, biết, nhìn thoáng qua hoặc phạm. Còn mình thì thích đọc khi đang hát.