logo
  • Hình ảnh của Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Toán Lớp 2 (Tập 2)

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Toán Lớp 2 (Tập 2)

Tác giả
Đỗ Sỹ Hóa
36.000 ₫

Bên cạnh đó, sách còn đưa ra các bài tập giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài tập toán của mình.

Cuốn sách Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Toán Lớp 2 (Tập 1) được biên soạn theo nội dung chương trình Sách giáo khoa Toán 2 hiện hành, Phải không. Sách gồm các bài học về phép nhân chia; các bài học về đo độ dài; ngày giờ và cách xem đồng hồ,…

Bạn có thể xem Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Toán Lớp 2 (Tập 2) khi đang ở xưởng nào đó không?