logo
  • Hình ảnh của Bá Hán - Tập 4: Trộm Long Tráo Phượng

Bá Hán - Tập 4: Trộm Long Tráo Phượng

Tác giả
Long Nhân
48.000 ₫

Vậy là chàng lên đường, dấn thân vào những cuộc chiến máu chảy đầu rơi, hiểm nguy trùng trùng, từ trong nguy nan mà thu phục những nhân tài kiệt xuất. Không có gì hạnh phúc hơn lúc này!.

Thế nhưng, có hai đại mỹ nhân đang chờ mong Lâm Miểu tại phương Bắc xa xôi... Làm tốt lắm!.

Và bắt đầu tạo nên những chiến tích lẫy lừng vang danh thiên hạ. Hãy nhìn mọi việc một cách đơn giản hơn..

Khi cuộc chiến giữa các cánh nghĩa quân và triều đình Vương Mãng đến hồi cực kỳ khốc liệt cũng là lúc khí chất bá vương của Lâm Miểu càng tỏ ra mạnh mẽ, Tôi không thích điều này!. Cùng với các huynh đệ thuộc hạ, chàng lập mưu buôn bán vũ khí cho cả hai phe, phần mình tiến hành một kế hoạch bí mật kinh thiên động địa khác . Hãy luôn biết lắng nghe..

Thật là khó biết trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu nghiên cứu Bá Hán - Tập 4: Trộm Long Tráo Phượng này vậy.