logo
  • Hình ảnh của 750 Câu Hỏi Phong Thủy Tu Thân Dưỡng Sinh

750 Câu Hỏi Phong Thủy Tu Thân Dưỡng Sinh

Tác giả
Thạch Kiều Thanh
104.000 ₫

Đặt cơ sở trên lý thuyết Dịch học, âm dương, ngũ hành, bát quái…, phong thủy có vai trò quan trọng trong tư duy và đời sống của nhiều dân tộc phương Đông. Đồ khốn.

Phong thủy là môn học chuyên nghiên cứu về hướng gió, mạch nước… được tập hợp trong khái niệm “khí” - có tác động đến đời sống thể chất và tinh thần của con người, Hôm nay chị sẽ mặc bộ này. Phong thủy hợp là cát, phong thủy không hợp là hung. Nó lớn biết bao!.

750 câu hỏi phong thủy - tu thân dưỡng sinh sẽ giải đáp những thắc mắc về môi trường tốt nhất cho việc sinh tồn và cư trú của con người, nhằm đạt đến đạo “nuôi dưỡng sinh mệnh”, Cũng giống như vậy mà thôi!. Hiểu được mối liên hệ sâu xa giữa ngôi nhà, phần mộ và trường năng lượng, con người có thể đạt được trạng thái cân bằng tâm - sinh lý và theo đuổi mục tiêu tu thân, dưỡng sinh. Thật không thể tin được.

750 Câu Hỏi Phong Thủy Tu Thân Dưỡng Sinh

Trong kho tàng văn hóa phương Đông cổ đại, thuật phong thủy đã được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Cứ trả lời thế đi!.

Thật là khó đoán trước được điều gì sẽ đến, như việc tình cờ được giới thiệu đọc 750 Câu Hỏi Phong Thủy Tu Thân Dưỡng Sinh này vậy.