logo
  • Hình ảnh của 162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 4

162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 4

Tác giả
Vũ Khắc Tuân
21.700 ₫

- Nhận xét cách kể

Luyện tập theo sách này, đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi làm bài, các em sẽ thấy tập làm văn không còn là bộ môn đáng ngại, Hôm nay bầu trời thật dễ chịu!. Nội dung các đề tập trung vào những kỹ năng sau:

- Kể lại sự việc

- Nêu ý nghĩa truyện

162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 4

- Viết đoạn mở bài... Không cần đâu.

- Giải đố

- Đọc và nhận xét

- Kể lại câu chuyện

- Đọc và kiểm tra văn bản

- Kể về nhân vật

Thật là khó lường trước được điều gì sẽ xảy ra, như việc tình cờ được giới thiệu tìm đọc 162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 4 này vậy.