logo
  • Hình ảnh của 150 Bài Văn Hay Lớp 2

150 Bài Văn Hay Lớp 2

Tác giả
Nhiều Tác Giả
24.000 ₫

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần hướng dẫn làm bài cụ thể, bổ ích để tạo ra những câu văn, đoạn văn hoàn chỉnh, tiến tới viết được một bài văn hay của chính mình. Không thể có chuyện đó được.!.

Cuốn sách 150 Bài Văn Hay Lớp 2 được biên soạn giúp các em có điều kiện rèn luyện kĩ năng mới, viết đúng Tiếng Việt, làm cơ sở học tốt môn Tập làm văn ngay từ những năm đầu cấp Tiểu học. Điều này thật vô nghĩa..

Cuốn sách tập hợp các kiểu bài, dạng bài cơ bản trong chương trình hiện hành và nâng cao mở rộng, giúp các em luyện tập thành thạo kĩ năng cơ bản nói, viết mà chương trình quy định. Em không biết.

150 Bài Văn Hay Lớp 2

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang 150 Bài Văn Hay Lớp 2 ra nghiên cứu