logo
  • Hình ảnh của 101 Bài Làm Văn Lớp 7

101 Bài Làm Văn Lớp 7

Tác giả
Mộc Lan - Nguyễn Ngọc Dung
23.100 ₫

- Những bài làm văn chọn lọc

Sách được chia làm 5 thể loại: tự sự, miêu tả, biểu cảm, giải thích và chứng minh, Cuộc đời vốn không như những gì bạn thấy.. Mỗi thể loại chia làm 3 phần:

- Những bài tập làm văn hay

Cuốn sách 101 Bài Làm Văn Lớp 7 là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em mở mang kiến thức, cách nhìn nhận để nâng cao kỹ năng làm văn cho mình. Nó thật sự quan trọng hơn bạn tưởng đấy!.

- Lý thuyết hướng dẫn làm văn

101 Bài Làm Văn Lớp 7

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang 101 Bài Làm Văn Lớp 7 ra nghiên cứu